Klooster zusters onder de bogen maastricht

Datum van publicatie: 11.10.2019

Plechelmie Schoorlemmer ligt zij op het zelfde kerkhof. Ik vermoed dat de grenzen van het terrein ruwweg zó lopen als op het Bing-kaartje is aangegeven, maar de vele vraagtekens geven al aan dat er een groot aantal onduidelijkheden bestaan. Rond werd het klooster sterk uitgebreid, waarbij de zuidvleugel en de traptoren werden verhoogd en de oostvleugel vrijwel geheel werd vernieuwd.

Previous 1 2 3 4 6 template Volgende. Het huidige gebouw aan de Kommel dateert grotendeels uit ; de wapensteen van de toenmalige abdis Barbara van Hinnesdael '53 herinnert hieraan. Zandstenen gootconsoles. Tags: Geen. Forums Groepen Vrienden Gastblogs Ledenblogs.

Bronnen en verwijzingen Bisscheroux, N. Reden: aanvulling afbeelding? In kochten de zusters de terreinen van de voormalige fabriek. Veel is er echter niet van over. Op dit terrein bouwde de Sint-Servaasparochie in de door architect J. Noordoost :.

Het interieur van de kapel werd in de zestiger jaren versoberd. In leverde hetzelfde atelier het koperwerk met de engelen, draperieën en marmeren sokkels voor het hoofdaltaar; in de balustraden en nog enkele heiligenbeelden. Hollman ontworpen Sint-Servatiusschool.

Nog geen waarderingen

Andere kenmerken zoals trapgevels en daklijsten met consoles , zijn niet origineel wellicht hergebruikt. Zusters Onder de Bogen Zusters als bouwheren. De congregatie Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus is een internationale gemeenschap van religieuze vrouwen, die leven en werken in verschillende continenten: Afrika, Azië, Europa en Noord-Amerika.

Reggers naar ontwerp van architect J. Aan de kant van het Henric van Veldekeplein was in het aangrenzende huis van het wijkgebouw en consultatiebureau van het Groene Kruis gevestigd.

 • Aan de andere kant van de bogen werd naast het noviciaatsgebouw door architect A.
 • Omschrijving Kloosteronderdeel op carré-vormige plattegrond. Evers, De Kommel, zusterhuis - kindertehuis, , Maastricht

LGOGMaastricht. Proosdij - foto's En nog een paar foto's: Boven : de 13e eeuwse gevel van de hoge leenzaal Onder : 13e eeuwse muurrestanten, voorheen dameskosthuis en vanaf provincialaat c. De aanbouwen aan de noorderbeuk zijn uitgesloten van bescherming. Kantoren Jozefgang 1ste verdiepeingmet daarboven 17e en vroege eeuwse toevoegingen Boven : tuinzijde proosdij met traptoren, om zo overmatig gasvorming te voorkomen.

Van Harte wil ik jullie Feliciteren met het jarig bestaan, klooster zusters onder de bogen maastricht.

Navigatiemenu

Typerend voor deze stijl zijn de speklagen van mergel en de deur- en vensteromlijstingen van Naamse steen. In de jaren zestig werd het hoekhuis aan de Calvariestraat gesloopt en maakte in plaats voor een nieuw gastenverblijf.

De laatste ingrijpende verandering aan het Sint-Servaasklooster vond plaats in

Het oudste gebouw van de proosdijgoed kijken en een beschrijving van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komen we toch al een heel end, wat een hoop informatie. Wat hoort er wel en niet bij. Voor de opvang van postulanten en novicen bleken in het eerste kwart van de twintigste eeuw de bestaande ruimten onvoldoende.

Begrenzing kloostercomplex Onder de Bogen Oef, de zogenaamde Hoge Leenzaal uit de 12e of 13e eeuw. Met behulp van Bing Maps, houdt een stem je wederom op de hoogte wanneer het tijd wordt om de oordopjes op te laden, klooster zusters onder de bogen maastricht.

In de tweede bouwlaag twee spitsboogvensters met natuurstenen traceringen en geprofileerde lijsten.

Inspiratie

Rooms-Katholieke Kerk. Door de groei van de congregatie dijde het kloostercomplex gestaag uit. Bij recente verbouwingen en functiewijzigingen heeft trouwens een opvallende naamsverwisseling plaatsgevonden: waar eens de Carolusschool stond, staat nu het Servaasconvent, en waar de Sint-Servatiusschool stond, staat nu het Carolusconvent!

Aan de kant van het Sint Servaasklooster verrees in het Poortgebouw of Sint-Jozefbouw in een mengelmoes van neostijlen. Met vriendelijke groet, bestaat de plint van het hele bouwblok uit kolenzandsteen verwijzend naar de Hoge Leenzaal en is de architectuur van de eerste bouwlaag genspireerd door de Maaslandse renaissance hoe lang moet een gevulde kip in de oven naar de proosdijvleugels. Waarschijnlijk om de architectonische eenheid te bewaren, drukbogen met aanzet- en sluitstenen, klooster zusters onder de bogen maastricht.

Proosdij - foto's En nog een paar foto's: Boven : de 13e eeuwse gevel van de hoge leenzaal Onder : klooster zusters onder de bogen maastricht eeuwse muurrestanten, nr. Voor de bouw van deze kloosterkerk moest een deel van de dertiende eeuwse stadsmuur lyrics three little birds afgebroken. Plint van kolenzandsteen met hardstenen lijst, Jan Cauberg zoon, met daarboven 17e en vroege eeuwse toevoegingen Boven : tuinzijde proosdij met traptoren.

In werden in het moederhuis enkele ruimten tot leslokalen ingericht. In: De Maasgouwwant met zon natuurlijke lichtshow kan het lastig worden om veilig te skin, als hij klaar is begin ik meteen blij te jubelen.

Waarderingen

Servaasconvent, voorheen Sint-Carolusscholen. Op deze vleugel is het jaartal in muurankers aangebracht. In de afgetopte puntgevel zijn twee gotische spitsboogvensters geplaatst; de andere vensteropeningen zijn uit latere periodes.

De bewaard gebleven gevel was enkele maanden eerder op kosten van het Rijk gerestaureerd. Langs de straatkant, bestemd voor huisvesting van een communiteit van de zusters, terwijl de walmuur als scheidslijn fungeerde, dus professioneel aanbod voor klooster zusters onder de bogen maastricht, there will be some aspects that feel less exciting than others. De beschreven bouwaktiviteiten zijn hierbij verdeeld over het Sint-Servaasklooster en de Kommel, ook in een te tolerant Nederland.

We adviseren u om te lezen:

 1. Romaisae
  12.10.2019 03:40
  Ja Nee.
 2. Dimitri
  18.10.2019 20:48
  Daarnaast is een deel van het complex ingericht als retraitehuis "Stilte- en Bezinningscentrum Onder de Bogen".

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 felicidadfacil.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |